• Paneurópska súkromná
  pedagogická a sociálna akadémia
  prijíma žiakov počas celého školského roka.

  Prestup je možný kedykoľvek po dohode s riaditeľkou školy.

  Tešíme sa na všetkých nových žiakov!alt 

 • alt poskytujeme individuálny prístup učiteľov 
       zabezpečený malým počtom žiakov v triede
  alt rozvíjame tvorivosť, kreatívnosť či myslenie žiakov 
       vrámci všetkých predmetov
  alt ponúkame výučbu anglického a španielskeho jazyka
  alt žiakom je denne k dispozícií školský psychológ, 
       špeciálny pedagóg, logopéd a asistent učiteľa
  alt ponúkame možnosť zostavenia individuálneho študijného 
       plánu

  alt

 • alt

 • Našim žiakom ponúkame štúdium so zameraním na
  "Sociálno-výchovného pracovníka"
  a "Animátora voľného času".
  V prípade záujmu sa v sekcii Profil absolventa a Učebný plán študijných odborov
  o týchto odboroch dozviete viac.

  alt

 • Žiakov prijímame počas celého školského roka.
  V prípade záujmu kontaktujte e-mailom, resp. telefonicky 
  riaditeľku školy.
  Prestup je možný kedykoľvek.

  alt


 • Milí rodičia, 
  na našej stránke môžete nájsť množstvo užitočných informácií
  o našej škole (sekcia Informácie o škole),
  o presných termínoch školských prázdnin
  (sekcia Organizácia školského roka).
  Nájdete tu aj rozvrh vyučovania Vášho dieťaťa,
  ako aj žiacku knižku, v ktorej nájdete nie len známky za jednotlivé predmety,
  ale aj informácie o dochádzke žiaka. 

  Dúfame, že sme prispeli k Vašej väčšej informovanosti!

  happy students


Kontakt

Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Ružová dolina 29
821 09 Bratislava

mobil: 0903 478 002
tel.: 02/ 5341 2593
e-mail: pasa@paneuropasa.eu
 

Prestup na našu školu

Prijímame žiakov počas celého
školského roka. 

Stačí si len dohodnúť telefonicky termín
pohovoru. 

Tešíme sa na každého nového žiaka!