• Paneurópska súkromná
  pedagogická a sociálna akadémia
  prijíma žiakov počas celého školského roka.

  Prestup je možný kedykoľvek po dohode s riaditeľkou školy.

  Tešíme sa na všetkých nových žiakov!alt 

 • alt poskytujeme individuálny prístup učiteľov 
       zabezpečený malým počtom žiakov v triede
  alt rozvíjame tvorivosť, kreatívnosť či myslenie žiakov 
       vrámci všetkých predmetov
  alt ponúkame výučbu anglického a španielskeho jazyka
  alt žiakom je denne k dispozícií školský psychológ, 
       špeciálny pedagóg, logopéd a asistent učiteľa
  alt ponúkame možnosť zostavenia individuálneho študijného 
       plánu

  alt

 • alt

 • Prijímacie pohovory pre školský rok 2014/2015
  sa budu konať v termínoch:
  1. kolo - vyhodnotenie stiahnete tu
  2. kolo - 9.6.2014 o 9:00

  Kritéria pre prijatie na našu školu nájdete v sekcii
  Kritéria prijatia.
  alt

 • Žiakov prijímame počas celého školského roka.
  V prípade záujmu kontaktujte e-mailom, resp. telefonicky 
  riaditeľku školy.
  Prestup je možný kedykoľvek.

  alt


 • Všetkým prajeme príjemné prežitie letných prázdnin!
  Opäť sa uvidíme 2. septembra 2014! :)

  happy students


Kontakt

Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Ružová dolina 29
821 09 Bratislava

mobil: 0903 478 002
tel.: 02/ 5341 2593
e-mail: pasa@paneuropasa.eu
 

Prestup na našu školu

Prijímame žiakov počas celého
školského roka. 

Stačí si len dohodnúť telefonicky termín
pohovoru. 

Tešíme sa na každého nového žiaka!