• Paneurópska súkromná
  pedagogická a sociálna akadémia
  prijíma žiakov počas celého školského roka.

  Prestup je možný kedykoľvek po dohode s riaditeľkou školy.

  Tešíme sa na všetkých nových žiakov!alt 

 • alt poskytujeme individuálny prístup učiteľov 
       zabezpečený malým počtom žiakov v triede
  alt rozvíjame tvorivosť, kreatívnosť či myslenie žiakov 
       vrámci všetkých predmetov
  alt ponúkame výučbu anglického a španielskeho jazyka
  alt žiakom je denne k dispozícií školský psychológ, 
       špeciálny pedagóg, logopéd a asistent učiteľa
  alt ponúkame možnosť zostavenia individuálneho študijného 
       plánu

  alt

 • alt

 • Milí rodičia a všetci záujemcovia o štúdium na našej škole, 
  na výber Vám ponúkame tieto dni
  na absolvovanie prijímacích pohovorov do 1. ročníka:
  1. kolo - 11.5.2015 o 9:00
  a
  2. kolo - 8.6. o 9:00
  Tešíme sa na Vašu účasť

  alt

 • Milí rodičia a záujemcovia o štúdium na našej škole, 
  ponúkamé Vám možnosť prísť si pozrieť priestory našej školy,
  ako aj zúčastniť sa priamo vyučovacieho priestoru a to v týchto termínoch:
  27.11.2014 od 9:00 do 17:00
  a
  26.02.2015 od 9:00 do 17:00
  Tešíme sa na Vašu účasť!

  alt


 • Milí rodičia, 
  na našej stránke môžete nájsť množstvo užitočných informácií
  o našej škole (sekcia Informácie o škole),
  o presných termínoch školských prázdnin
  (sekcia Organizácia školského roka).
  Nájdete tu aj rozvrh vyučovania Vášho dieťaťa,
  ako aj žiacku knižku, v ktorej nájdete nie len známky za jednotlivé predmety,
  ale aj informácie o dochádzke žiaka. 

  Dúfame, že sme prispeli k Vašej väčšej informovanosti!

  happy students


Kontakt

Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Ružová dolina 29
821 09 Bratislava

mobil: 0903 478 002
tel.: 02/ 5341 2593
e-mail: pasa@paneuropasa.eu
 

Prestup na našu školu

Prijímame žiakov počas celého
školského roka. 

Stačí si len dohodnúť telefonicky termín
pohovoru. 

Tešíme sa na každého nového žiaka!