Všetko najlepšie Zdenka
Zajtra má meniny: Ľuboš,Ľubor

Školné

 Finančné podmienky denného štúdia 

      1.  dieťa       2.  dieťa       3.  dieťa     Vysvetlivky
 Zápisné   330 €  175 € 0 €  Zápisné sa platí jednorázo po zápise dieťaťa do školy.
 Školné  180 €   120 €  80 € 

Školné sa uhrádza mesačne po celú dobu štúdia, resp. ročne pred

nástupom do školy (a následne každý nový školský rok).

 

 Stanovená výška mesačného poplatku v sebe zahŕňa:
- každodennú individuálnu prácu školských psychológov
- priebežnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú disgnostiku

- spracovanie integračnej zložky
- vzdelávanie v menšom triednom kolektíve
- individuálnu spoluprácu s rodičmi formou osobných stretnutí a telefonátov
- diferencovanie vyučovanie s prihliadnutím na špecifické osobitosti detí v učení a správaní
- vyučovanie bez strachu a stresu, v priateľskej atmosfére
- výchovu modernými prístupmi


Finančné podmienky pomaturitného štúdia


Zápisné   165 €  Zápisné sa platí jednorázo po zápise do školy.
Školné 180 € Školné sa uhrádza mesačne po celú dobu štúdia, resp. ročne pred

nástupom do školy (a následne každý nový školský rok).